dementi

Informácie uvedené na internete Law & More Účelom webovej stránky spoločnosti BV je slúžiť iba ako všeobecné informácie. Z týchto informácií nie je možné odvodiť žiadne práva. Law & More Spoločnosť BV nemôže byť braná na zodpovednosť a nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku neúplných a / alebo nepresných informácií poskytnutých na webovej stránke alebo v dôsledku nich. Informácie zaslané Law & More BV prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára na webovej stránke Law & More BV nie je bezpečná a nebude sa považovať za dôvernú.