Osobitné oblasti

Eurázia je názov pre zemepisnú oblasť, ktorá pozostáva z Európy a Ázie. Znalosť týchto trhov kombinujeme s našimi odbornými znalosťami z rôznych holandských a medzinárodných jurisdikcií. Prostredníctvom tejto jedinečnej kombinácie sme schopní poskytnúť kompletný servis euroázijským podnikom a jednotlivcom.

Ako podnik pôsobiaci v týchto odvetviach sa môžete stretnúť so všetkými druhmi zložitých právnych problémov. Koniec koncov, tieto sektory nikdy nestoja, aktívne sa vyvíjajú. Naši právnici sú odborníkmi v týchto oblastiach a môžu poskytnúť vášmu podniku právne poradenstvo alebo pomoc, napríklad v oblasti zodpovednosti za výrobky.

Hoci spor spôsobuje vysoké emócie, výsledkom čoho je, že obidve strany už nevidia riešenie, v spoločnosti Law & More veríme, že spoločné riešenie, ktoré uspokojí všetky zúčastnené strany, sa dá nájsť prostredníctvom mediácie. V tomto procese sprostredkovatelia zákona a ďalších nezohľadňujú iba záujmy oboch strán počas konzultácie, ale tiež zaručujú právnu a emocionálnu pomoc.