Kedy je potrebný právnik?

Kedy je potrebný právnik?

Dostali ste predvolanie a čoskoro sa musíte postaviť pred sudcu, ktorý rozhodne o vašom prípade, alebo budete chcieť začať konanie sami. Kedy je najatie právnika, aby vám pomohol vo vašom súdnom spore, voľba a kedy je najatie právnika povinné? Odpoveď […]

Pokračovať v čítaní
Čo robí právnik?

Čo robí právnik?

Škoda, ktorú utrpel niekto iný, polícia ho zatkla alebo sa chce postaviť za svoje práva: rôzne prípady, v ktorých pomoc právnika určite nie je zbytočný luxus a v občianskych prípadoch dokonca povinnosť. Čo však presne právnik robí […]

Pokračovať v čítaní
Konkurzný zákon a jeho postupy

Konkurzný zákon a jeho postupy

Predtým sme písali blog o okolnostiach, za ktorých je možné podať konkurz a ako tento postup funguje. Okrem konkurzu (upraveného v hlave I) má zákon o konkurze (v holandčine Faillissementswet, ďalej len „Fw“) ešte dva ďalšie postupy. Konkrétne: moratórium (hlava II) a dlh […]

Pokračovať v čítaní
Všeobecné nákupné podmienky: B2B

Všeobecné nákupné podmienky: B2B

Ako podnikateľ pravidelne uzatvárate dohody. Aj s inými spoločnosťami. Všeobecné zmluvné podmienky sú často súčasťou zmluvy. Všeobecné zmluvné podmienky upravujú (právne) subjekty, ktoré sú dôležité v každej dohode, ako sú platobné podmienky a záväzky. Ak ako podnikateľ [...]

Pokračovať v čítaní
Všetko o zarábaní peňazí

Všetko o zarábaní peňazí

Pri predaji podniku je potrebné vziať do úvahy veľa vecí. Jedným z najdôležitejších a najťažších prvkov je často predajná cena. Rokovania sa tu môžu zahryznúť napríklad z dôvodu, že kupujúci nie je pripravený zaplatiť dosť alebo nie je schopný získať dostatočné financovanie. Jeden z […]

Pokračovať v čítaní
Čo je to právne zlúčenie?

Čo je to právne zlúčenie?

To, že zlúčenie akcií zahŕňa prevod akcií spoločností podieľajúcich sa na zlúčení, je zrejmé z názvu. Hovorí sa aj pojem zlúčenie aktív, pretože niektoré aktíva a pasíva spoločnosti preberá iná spoločnosť. Pojem zákonná fúzia označuje jedinú zákonom regulovanú formu […]

Pokračovať v čítaní
Prevod podniku

Prevod podniku

Ak plánujete previesť spoločnosť na niekoho iného alebo prevziať spoločnosť niekoho iného, ​​možno by vás zaujímalo, či sa toto prevzatie vzťahuje aj na personál. V závislosti od dôvodu, prečo je spoločnosť prevzatá, a od spôsobu uskutočnenia prevzatia, to môže alebo môže […]

Pokračovať v čítaní
Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

Práva duševného vlastníctva existujú na ochranu vašich výtvorov a nápadov pred neoprávneným použitím tretími stranami. Avšak v určitých prípadoch, napríklad ak chcete, aby sa vaše výtvory využívali komerčne, môžete chcieť, aby ich mohli používať iní. Koľko práv však chcete dať […]

Pokračovať v čítaní
Úloha dozornej rady v čase krízy

Úloha dozornej rady v čase krízy

Okrem nášho všeobecného článku o dozornej rade (ďalej len „SB“) by sme sa chceli zamerať aj na úlohu SB v čase krízy. V čase krízy je zabezpečenie kontinuity spoločnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, takže je potrebné brať do úvahy dôležité aspekty. […]

Pokračovať v čítaní
Dozorná rada

Dozorná rada

Dozorná rada (ďalej len „SB“) je orgánom BV a NV, ktorý má dozornú funkciu v oblasti politiky správnej rady a všeobecných záležitostí spoločnosti a jej pridruženého podniku (článok 2: 140/250 odsek 2) holandského občianskeho zákonníka (ďalej len „DCC“)). Účel […]

Pokračovať v čítaní
Ochrana prenájmu Obrázok

Ochrana prenájmu

Keď si prenajmete ubytovanie v Holandsku, máte automaticky nárok na ochranu za prenájom. To isté platí pre vašich podnájomníkov a podnájomníkov. Ochrana nájmu v zásade obsahuje dva aspekty: ochranu ceny nájmu a ochranu nájmu pred ukončením nájomnej zmluvy v tom zmysle, že prenajímateľ nemôže jednoducho […]

Pokračovať v čítaní
Rozvod v 10 krokoch

Rozvod v 10 krokoch

Je ťažké rozhodnúť sa, či sa rozviesť. Len čo sa rozhodnete, že je to jediné riešenie, proces sa skutočne začína. Je potrebné vybaviť veľa vecí a bude to tiež emočne náročné obdobie. Aby sme vám pomohli na vašej ceste, dáme […]

Pokračovať v čítaní
Povinnosti prenajímateľa Image

Povinnosti prenajímateľa

Nájomná zmluva má rôzne aspekty. Dôležitým aspektom je prenajímateľ a povinnosti, ktoré má voči nájomcovi. Východiskovým bodom, pokiaľ ide o povinnosti prenajímateľa, je „požitok, ktorý môže nájomca očakávať na základe nájomnej zmluvy“. Koniec koncov, povinnosti […]

Pokračovať v čítaní
Konflikt záujmov riaditeľa Obrázok

Konflikt záujmov riaditeľa

Riaditelia spoločnosti by sa mali vždy riadiť záujmom spoločnosti. Čo ak musia riaditelia prijímať rozhodnutia, ktoré sa týkajú ich vlastných osobných záujmov? Aký záujem prevláda a čo sa od režiséra očakáva, že urobí v takejto situácii? Kedy dôjde ku konfliktu […]

Pokračovať v čítaní
Výhrada názvu

Zachovanie vlastníckeho práva

Vlastníctvo je podľa občianskeho zákonníka najkomplexnejším právom, ktoré človek môže mať k dobru. V prvom rade to znamená, že ostatní musia rešpektovať vlastníctvo tejto osoby. V dôsledku tohto práva je na vlastníkovi, aby určil, čo sa stane s jeho tovarom. Za […]

Pokračovať v čítaní
Náhradné materstvo v Holandsku Obrázok

Náhradné materstvo v Holandsku

Tehotenstvo, bohužiaľ, nie je samozrejmosťou pre každého rodiča s túžbou mať deti. Okrem možnosti osvojenia by pre zamýšľaného rodiča mohla byť voľba náhradného materstva. V súčasnosti nie je náhradné materstvo v Holandsku upravené zákonom, čo z neho robí právny status […]

Pokračovať v čítaní
Obrázok medzinárodného náhradného materstva

Medzinárodné náhradné materstvo

V praxi sa zamýšľaní rodičia čoraz častejšie rozhodnú zahájiť náhradný program v zahraničí. Môžu mať na to rôzne dôvody, ktoré všetky súvisia s neistým postavením zamýšľaných rodičov podľa holandského práva. Tieto sú stručne diskutované nižšie. V tomto článku vysvetľujeme, že možnosti v zahraničí môžu [...]

Pokračovať v čítaní
Obrázok rodičovskej autority

Rodičovská autorita

Keď sa dieťa narodí, matka dieťaťa má automaticky nad ním rodičovskú autoritu. Okrem prípadov, keď je v tom čase ešte matka sama maloletá. Ak je matka vydatá za svojho partnera alebo má registrované partnerstvo počas narodenia dieťaťa, […]

Pokračovať v čítaní
Law & More B.V.