Verejné a všeobecne prístupné zverejnenie registrácie

(v súlade s článkom 35b ods. 1 právnych predpisov o povolaní)

Tom Meevis

Tom Meevis zaregistroval v registri právnych oblastí Holandskej advokátskej komory tieto právne oblasti:

Všeobecná prax: subregistrácia, občianske právo, správne právo, trestné právo

Podľa štandardov holandskej advokátskej komory ho registrácia zaväzuje získať desať kreditov za školenie ročne v každej z registrovaných právnych oblastí.

Maxim Hodak

Maxim Hodak zaregistroval v registri právnych oblastí Holandskej advokátskej komory tieto právne oblasti:

Právo obchodných spoločností

Podľa štandardov holandskej advokátskej komory ho registrácia zaväzuje získať desať kreditov za školenie ročne v každej z registrovaných právnych oblastí.