Význam bankrotu

Stav, v ktorom spoločnosť už nie je schopná splácať svoje dlhy a je nútená súdmi ukončiť činnosť.

Law & More B.V.