Čo je právnik spoločnosti

Podnikový právnik je právnik, ktorý pracuje v podnikovom prostredí a obvykle zastupuje podniky. Advokáti spoločnosti môžu byť transakční právnici, čo znamená, že pomáhajú písať zmluvy, vyhýbať sa súdnym sporom a inak vykonávať zákulisnú právnu prácu. Účastníkmi sporu môžu byť tiež právni zástupcovia spoločnosti; títo advokáti zastupujú spoločnosti v súdnych sporoch, a to buď podaním žaloby proti niekomu, kto spoločnosti ublížil, alebo bránením spoločnosti, ak je žalovaná.

Law & More B.V.