Čo robia právnické firmy

Advokátska kancelária je obchodný subjekt tvorený jedným alebo viacerými právnikmi, ktorí sa venujú výkonu advokácie. Primárnou službou poskytovanou právnickou firmou je poskytovanie poradenstva klientom (jednotlivcom alebo spoločnostiam) o ich zákonných právach a povinnostiach a zastupovanie klientov v občianskych alebo trestných veciach, obchodných transakciách a iných záležitostiach, v ktorých sa vyžaduje právne poradenstvo a iná pomoc.

Law & More B.V.