Holandský súdny systém sa inovuje. Od 1. marca 2017 bude…

Holandský súdny systém sa inovuje. Od 1. marca 2017 bude možné digitálne súdne spory na holandskom najvyššom súde v občianskoprávnych sporoch. Postup kasácie je v zásade rovnaký. Bude však možné začať konanie online (druh digitálneho predvolania) a digitálne si vymieňať dokumenty a informácie. Toto všetko je spôsobené nadobudnutím účinnosti nových právnych predpisov v oblasti kvality a inovácií (KEI).

09 02 - 2017

zdieľam
Law & More B.V.