Registr UBO v Holandsku v roku 2020

Európske smernice vyžadujú, aby členské štáty zriadili register UBO. UBO znamená Ultimate Beneficial Owner. Register UBO bude zriadený v Holandsku v roku 2020. Znamená to, že od roku 2020 sú spoločnosti a právnické osoby povinné registrovať svojich (ne) priamych vlastníkov. Časť osobných údajov UBO, ako napríklad meno a ekonomický záujem, sa zverejní prostredníctvom registra. Boli však zavedené záruky na ochranu súkromia UBO.

Registr UBO v Holandsku v roku 2020

Zriadenie registra UBO je založené na štvrtej smernici Európskej únie proti praniu špinavých peňazí, ktorá sa zaoberá bojom proti finančnej a hospodárskej trestnej činnosti, ako je pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Register UBO k tomu prispieva poskytovaním transparentnosti o osobe, ktorá je konečným skutočným vlastníkom spoločnosti alebo právnickej osoby. UBO je vždy fyzická osoba, ktorá určuje priebeh udalostí v spoločnosti, bez ohľadu na to, či ide o scény.

Register UBO sa stane súčasťou obchodného registra, a preto bude spadať pod správu Obchodnej komory.

Prečítajte si viac: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

zdieľam