Náklady na používanie mobilného telefónu v zahraničí rýchlo klesajú

V dnešnej dobe je už oveľa menej bežné prísť domov po (neúmyselne) vysokom telefónnom vyúčtovaní niekoľko stoviek eur po tejto každoročnej zaslúženej ceste v rámci Európy. Náklady na používanie mobilného telefónu v zahraničí sa v porovnaní s uplynulými 90 až 5 rokmi znížili o viac ako 10%. V dôsledku úsilia Európskej komisie budú náklady na roaming (v skratke náklady vynaložené na to, aby poskytovateľ mohol využívať sieť zahraničného poskytovateľa) k 15. júnu 2017 dokonca úplne zrušené. Od tohto dátumu budú náklady na používanie zahraničných telefónov v rámci Európy budú z vášho balíka odpočítané ako bežné náklady oproti bežnej tarife.

Law & More