Akt rezignácie

Akt rezignácie

Rozvod zahŕňa veľa

Rozvodové konanie pozostáva z niekoľkých krokov. To, aké kroky je potrebné podniknúť, závisí od toho, či máte deti a či ste sa vopred dohodli na urovnaní s budúcim expartnerom. Všeobecne by sa mal postupovať podľa nasledujúceho štandardného postupu. Najskôr je potrebné predložiť súdu žiadosť o rozvod. Môže to byť jednostranná žiadosť alebo spoločná žiadosť. Pri prvej možnosti partner predloží iba petíciu. Ak sa podá spoločná petícia, podáte petíciu vy a váš bývalý partner a dohodnete sa na všetkých opatreniach. Tieto dohody môžete nechať uzavrieť v rozvodovej zmluve sprostredkovateľom alebo právnikom. V takom prípade sa nebude konať súdne pojednávanie, ale dostanete rozhodnutie o rozvode. Po prijatí rozhodnutia o rozvode môžete mať od právnika spísanú listinu o odstúpení. Listinou o odstúpení je vyhlásenie, že ste vzali na vedomie rozhodnutie súdu o rozvode vydané súdom a že sa proti rozhodnutiu neodvoláte, čo znamená, že ho možno okamžite zaregistrovať na magistráte. Podľa zákona budete rozvedení až po zaznamenaní rozhodnutia do záznamov o osobnom stave obce. Pokiaľ nebolo zaregistrované rozhodnutie o rozvode, ste stále formálne ženatý / vydatá.

Akt rezignácie

Po rozhodnutí súdu v zásade začína plynúť trojmesačná odvolacia lehota. V tejto lehote môžete podať odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode, ak s ním nesúhlasíte. Ak strany okamžite súhlasia s rozhodnutím o rozvode, táto trojmesačná lehota sa môže posunúť. Je to tak preto, lebo rozhodnutie súdu je možné zaregistrovať až po právoplatnosti rozsudku. Rozsudok nadobudne právoplatnosť až po uplynutí 3-mesačnej odvolacej lehoty. Ak však obe strany podpíšu dohodu o odstúpení, obe sa vzdajú odvolania. Strany „rezignujú“ na rozsudok súdu. Rozsudok je potom právoplatný a je možné ho zaregistrovať bez toho, aby ste museli čakať na trojmesačné obdobie. Ak nesúhlasíte s rozhodnutím o rozvode, je dôležité nepodpísať listinu o odstúpení. Podpísanie listiny preto nie je povinné. Po rozhodnutí súdu existujú v oblasti rezignácie tieto možnosti:

 • Obe strany podpisujú rezignáciu:
  Účastníci konania tým naznačujú, že si neželajú podať odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode. V takom prípade uplynie 3-mesačná odvolacia lehota a rozvodové konanie je rýchlejšie. Rozvod je možné okamžite zapísať do záznamov o osobnom stave obce.
 • Jedna z dvoch strán podpisuje akt rezignácie, druhá nie. Ani on však nepodáva odvolanie:
  Možnosť odvolania zostáva otvorená. Na odvolanie je potrebné počkať 3 mesiace. Ak váš (budúci) expartner nakoniec nepodá odvolanie, môže byť rozvod s konečnou platnosťou zaregistrovaný na magistráte aj po 3 mesiacoch.
 • Jedna z dvoch strán podpisuje rezignáciu, druhá strana podáva odvolanie:
  V takom prípade vstupuje konanie do úplne novej fázy a súd prípad po preskúmaní znova preskúma.
 • Žiadna zo strán nepodpíše akt rezignácie, avšak účastníci sa ani neodvolávajú:
  Na konci trojmesačnej odvolacej lehoty musíte vy alebo váš právnik zaslať rozhodnutie o rozvode matrike narodených, sobášených a zomretých na konečnú registráciu v záznamoch o osobnom stave.

Po uplynutí 3-mesačnej odvolacej lehoty sa rozsudok o rozvode stáva neodvolateľným. Len čo sa rozhodnutie stane neodvolateľným, musí sa do 6 mesiacov zapísať do záznamov o osobnom stave. Ak nebude rozhodnutie o rozvode zaevidované včas, rozhodnutie zanikne a manželstvo nebude zrušené!

Po uplynutí lehoty na odvolanie budete potrebovať registráciu o rozvode na magistráte. O túto listinu o neuplatnení musíte požiadať súd, ktorý vydal rozsudok v rozvodovom konaní. Súd v tejto listine vyhlasuje, že účastníci sa proti rozsudku neodvolali. Rozdiel medzi listinou o odstúpení je v tom, že listina o neuplatnení sa požaduje od súdu po uplynutí lehoty na odvolanie, zatiaľ čo listinu o rezignácii musia spísať právnici strán pred uplynutím lehoty na odvolanie.

O radu a radu počas rozvodu sa môžete obrátiť na právnych zástupcov v oblasti rodinného práva Law & More, na Law & More chápeme, že rozvod a následné udalosti môžu mať ďalekosiahle následky na váš život. Preto volíme osobný prístup. Naši právnici vám tiež môžu pomôcť v akomkoľvek konaní. Právnici v Law & More sú odborníci v oblasti rodinného práva a radi vás, možno spolu s partnerom, prevedú procesom rozvodu.

Nastavenia ochrany osobných údajov
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Ochrana osobných údajov
Law & More B.V.