Zmeny minimálnej mzdy v Nederlands od 1. júla 2017

V Holandsku minimálna mzda závisí od veku zamestnanca. Právne predpisy týkajúce sa minimálnej mzdy sa môžu líšiť každý rok. Napríklad od 1. júla 2017 je minimálna mzda v prípade zamestnancov vo veku 1.565,40 rokov a viac 22 EUR mesačne.

2017 05 - 30

zdieľam