Plánujete predať svoju spoločnosť?

Amsterdamský odvolací súd

Potom je múdre požiadať správne rady o povinnostiach vo vzťahu k zamestnaneckej rade vašej spoločnosti. Týmto spôsobom sa môžete vyhnúť možnej prekážke procesu predaja. V nedávnom rozsudku odvolacieho súdu v Amsterdame podniková divízia rozhodla, že predávajúci právnická osoba a jej akcionári porušili svoju povinnosť starostlivosti voči zamestnaneckej rade predávanej spoločnosti. Predávajúca právnická osoba a jej akcionári neposkytli zamestnaneckej rade včasné a dostatočné informácie, nezúčastnili zamestnaneckú radu pri hľadaní poradenstva pri vydávaní úloh odborníkov a nekonzultovali s zamestnaneckou radou včas a vopred na žiadosť o radu. Preto sa rozhodnutie o predaji spoločnosti neprijalo primerane. Rozhodnutie a jeho dôsledky sa musia zrušiť. Toto je nežiaduca a nepotrebná situácia, ktorej bolo možné zabrániť.

2018 01 - 12

zdieľam
Law & More B.V.