Rozdiel medzi radičom a procesorom

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je už v platnosti niekoľko mesiacov. Stále však existuje neistota, pokiaľ ide o význam určitých pojmov v GDPR. Napríklad nie je každému jasné, aký je rozdiel medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, zatiaľ čo toto sú základné pojmy GDPR. Podľa GDPR je prevádzkovateľom (právnická) osoba alebo organizácia, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ preto určuje, prečo sa osobné údaje spracúvajú. Kontrolór okrem toho v zásade určuje, s akými prostriedkami sa spracovanie údajov uskutočňuje. V praxi je kontrolórom strana, ktorá skutočne riadi spracovanie údajov. Podľa GDPR je spracovateľom samostatná (právnická) osoba alebo organizácia, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa a na zodpovednosť prevádzkovateľa. Pre sprostredkovateľa je dôležité určiť, či sa spracovanie osobných údajov vykonáva v prospech samotného alebo v prospech prevádzkovateľa. Niekedy môže byť hádankou určiť, kto je kontrolórom a kto je procesor. Nakoniec je najlepšie odpovedať na ďalšiu otázku: Kto má konečnú kontrolu nad účelom a prostriedkami spracovania údajov?

zdieľam