Šikanovanie v práci

Šikanovanie v práci

Šikana v práci je častejšia, ako sa očakávalo

Či už zanedbávaním, zneužívaním, vylúčením alebo zastrašovaním, každý desiaty človek pociťuje štrukturálnu šikanu od kolegov alebo vedúcich pracovníkov. Nemali by sa podceňovať ani následky šikany v práci. Šikanovanie v práci koniec koncov nestojí zamestnávateľov iba štyri milióny ďalších dní absencie ročne a deväťsto miliónov eur za ďalšie vyplácanie miezd prostredníctvom absencie, ale spôsobuje zamestnancom aj fyzické a psychické ťažkosti. Takže šikana v práci je vážny problém. Preto je dôležité, aby zamestnanci aj zamestnávatelia začali konať v ranom štádiu. Kto môže alebo má prijať aké opatrenia závisí od právneho rámca, v ktorom by sa malo uvažovať o šikanovaní v práci.

Po prvé, šikanu v práci možno klasifikovať ako psychologickú záťaž v zmysle zákona o pracovných podmienkach. Podľa tohto zákona je zamestnávateľ povinný viesť politiku zameranú na vytváranie čo najlepších pracovných podmienok a na predchádzanie a obmedzovanie tejto formy dane z práce. Spôsob, akým to musí urobiť zamestnávateľ, je ďalej rozpracovaný v článku 2.15 vyhlášky o pracovných podmienkach. Týka sa to takzvaného inventára a hodnotenia rizík (RI&E). Nemal by poskytovať iba prehľad o všetkých rizikách, ktoré môžu v spoločnosti vzniknúť. RI&E musia obsahovať aj akčný plán, v ktorom sú zahrnuté opatrenia týkajúce sa identifikovaných rizík, napríklad psychologická záťaž. Nemôže zamestnanec nahliadnuť do RI&E alebo je RI&E a preto v spoločnosti jednoducho chýba politika? Potom zamestnávateľ poruší zákon o pracovných podmienkach. V tom prípade sa zamestnanec môže prihlásiť u inšpekčnej služby SZW, ktorá presadzuje zákon o pracovných podmienkach. Ak vyšetrovanie preukáže, že zamestnávateľ si neplnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o pracovných podmienkach, môže inšpektorát SZW uložiť zamestnávateľovi správnu pokutu alebo dokonca vypracovať úradnú správu, ktorá umožní viesť trestné stíhanie.

Šikana v práci je navyše relevantná aj v všeobecnejšom kontexte článku 7: 658 holandského občianskeho zákonníka. Tento článok sa koniec koncov týka aj povinnosti zamestnávateľa starať sa o bezpečné pracovné prostredie a stanovuje, že v tejto súvislosti musí zamestnávateľ poskytnúť opatrenia a pokyny, ktoré sú primerane potrebné na zabránenie tomu, aby jeho zamestnanec utrpel škodu. Je zrejmé, že šikana v práci môže viesť k fyzickému alebo psychickému poškodeniu. V tomto zmysle musí preto zamestnávateľ zabrániť aj šikanovaniu na pracovisku, zabezpečiť, aby psychosociálne pracovné zaťaženie nebolo príliš vysoké, a zabezpečiť, aby sa šikanovanie čo najskôr zastavilo. Ak to zamestnávateľ neurobí a zamestnanec tým utrpí škodu, bude konať v rozpore so správnymi pracovnými postupmi uvedenými v oddiele 7: 658 holandského občianskeho zákonníka. V takom prípade môže zamestnanec niesť zodpovednosť voči zamestnávateľovi. Ak potom zamestnávateľ nepreukáže, že si splnil svoju povinnosť starostlivosti, alebo že škoda je dôsledkom úmyslu alebo úmyselnej ľahkomyseľnosti zamestnanca, je zodpovedný a musí škodu vzniknutú v dôsledku šikanovania v práci zaplatiť zamestnancovi .

Aj keď sa dá predpokladať, že šikanovaniu v práci nie je možné v praxi úplne zabrániť, dá sa od zamestnávateľa očakávať, že podnikne primerané opatrenia, aby zabránil šikanovaniu v čo najväčšej miere alebo proti nemu bojoval čo najskôr. V tomto zmysle je napríklad rozumné, aby zamestnávateľ vymenoval dôverného poradcu, začal postup podávania sťažností a aktívne informoval zamestnancov o šikanovaní a opatreniach proti nemu. Najdôležitejším opatrením v tejto veci je prepustenie. Toto opatrenie môže využiť nielen zamestnávateľ, ale aj zamestnanec. Stále to však nie je vždy múdre, ak to vezmeme do úvahy samotným zamestnancom. V takom prípade zamestnanec riskuje nielen svoje právo na odstupné, ale aj právo na dávku v nezamestnanosti. Podnikol tento krok zamestnávateľ? Potom existuje veľká šanca, že rozhodnutie o prepustení zamestnanec napadne.

At Law & More, vieme, že šikanovanie na pracovisku môže mať výrazný vplyv na zamestnávateľa aj zamestnanca. Preto využívame osobný prístup. Ste zamestnávateľ a chceli by ste vedieť, ako presne zabrániť alebo obmedziť šikanovanie na pracovisku? Musíš sa ako zamestnanec zaoberať šikanovaním v práci a chceš vedieť, čo s tým môžeš urobiť? Alebo máte nejaké ďalšie otázky v tejto oblasti? Prosím kontaktujte Law & More, Budeme s vami hľadať najlepšie (následné) kroky vo vašom prípade. Naši právnici sú odborníkmi v oblasti pracovného práva a sú radi, že vám radi poskytneme poradenstvo alebo pomoc, a to aj v prípade súdnych konaní.

Nastavenia ochrany osobných údajov
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov
Law & More B.V.